Kašna s chrličem ve dvoře někdejšího domu U Tří lip

Na Příkopě 854/14, Nové Město, Praha 1

Původní nárožní dům, jehož základy souvisejí se založením Nového Města v roce 1348, byl zbořen a na jeho místě v letech 1927-33 postavil pro potřeby banky novou budovu Bedřich Bendelmayer. Tehdy to byla Česká průmyslová banka, dnes Čs. obchodní banka. V současné době je v budově hračkářství Hamleys. 

Kašna ve dvoře nesla letopočet 1838. Obyčejný kamenný bazén se schodem pro lepší přístupnost a nad ním malá hlava lva, která sloužila jako chrlič.

V domě krátce žila i Božena Němcová, která tu 21. ledna 1862 zemřela. Takže ke kašně si tu nepochybně, i když jen velmi krátce, chodila i ona. 

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)