Kašna s chrličem na nádvoří Trauttmansdorffského paláce

Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, Praha 1

Trauttmansdorffský palác má ještě románské základy, první zmínka o něm však v písemných pramenech pochází až z roku 1440, kdy byl majetkem Petra, zvaného Pechanec. Patřil pánům z Lützova, později Trauttmansdorfům, od roku 1894 Arnoštu Rennovi, který vlastnil knihtiskárnu, a ještě v druhé polovině 20. století sídlily zde Středočeské tiskárny. Od roku 1974 užíval objekt Archiv hlavního města Prahy. V devadesátých letech magistrát nechal budovu vyklidit a začaly novodobé úpravy, včetně zasklení nádvoří.

Při zdi nepravidelného nádvoří se nacházela kašna. Do profilované pískovcové vany vytékala voda z chrliče hlavy zasmušilého lva.