Kašna při barokním zámečku

Veleslavínská 30, čp. 1, Veleslavín, Praha 6

Původní rozsáhlý barokní zámeček, k jehož přebudování došlo někdy v roce 1912 za účelem zdravotnického zařízení. Někdejší plicní klinika a v současné době Kanadské lékařské centrum. K objektu patří rozlehlá a poměrně udržovaná zahrada. 
Kašna se nachází v ose zadního traktu. Hluboký kruhový bazének zdobí středový hranatý sokl, na němž je umístěna postava chlapce držícího v rukou malou kachnu. Větší kachna se ho snaží štípnout. Okraje bazénku zdobí čtyři vázy ve tvaru otevřeného květu. Tentýž autor nepochybně zdobil branku do zahrady s motivy putti a zvířátek. Vázy jsou osázeny květinami.