Kašna před budovou Karolina Univerzity Karlovy

Ovocný trh 3, čp. 541, Staré Město, Praha 1

Karel IV. založil univerzitu v roce 1348. V jejím areálu se v současnosti nachází několik fontán a kašen. První fontána se nachází před čestným dvorem, který je před novou vstupní budovou. Byla zde instalována v roce 1975. Je vytvořena podle návrhu Jaroslava Fragnera a Vincence Makovského sochaři Stanislavem Hanzíkem a Josefem Wagnerem. Kruhovou kamennou kašnu s vodotryskem uprostřed (pramen vědění) zdobí tři figury lvů. Mělká nádrž je vytvořena z leštěné hudčické žuly, ze stejného materiálu jsou i sokly pod postavami lvů. Ty jsou vyrobeny z fibolicko-biotického tmavého granitu až syenitu z Kříšťanova.