Kašna pod schody Vratislavského paláce (velvyslanectví Irska)

Tržiště 13, čp. 366, Malá Strana, Praha 1

Palác vznikl na místě starší zástavby spojením dvou domů někdy po roce 1671. Archeologický průzkum v roce 1993 prokázal osídlení asi z 12. století a odhalil 77 hrobů na zahradě paláce. 
Název získal dům podle Kryštofa Františka Vratislava z Mitrovic, který objekt v roce 1671 koupil. V letech 1861-76 zde sídlilo malostranské gymnázium, v současné době je objekt sídlem velvyslanectví Irské republiky. 
Zahrada tvoří klín mezi zahradami Vrtbovskou a Schönbornskou (velvyslanectví USA). Budovat ji začal již první vlastník z rodu Mitrovických, v roce 1676 postavil na zahradě grottu, terasu, schodiště a ohradní zeď se salou terrenou. Terasovitě upravená zahrada se vyznačuje mohutnými schody, jejichž spodní část obklopuje dvěma zalomenými rameny niku s kašnou. Ta je tvořena přepadovou mísou, do které teče voda z jednoduchého chrliče a velkou pískovcovou nádrží.