Kašna pod hlavním schodištěm Trojského zámku

U Trojského zámku 4, čp. 1, Troja, Praha 7

Zámek na tomto místě nechal postavit Václav Vojtěch Baltazar hrabě ze Štrenberka v letech 1679-1705 a pojmenoval jej podle antické Tróje. Název převzala i osada, dnes městská část. Autorem projektu zámku je architekt Jean Baptista Mathey, jenž zasadil stavbu do rozlehlé zahrady a spojil ji se scenérií vinice, štěpnice, s ovocnými stromy i květinami. 
V 18. století koupila zámek Marie Terezie, opravila jej a poskytla Ústavu šlechtičen na Hradčanech. V roce 1842 získal majetek kníže Ferdinand Windischgrätz. Poslední soukromý majitel Alois Svoboda v roce 1920 věnoval zámek státu a v roce 1963 jej získala Galerie hlavního města Prahy. Poslední rekonstrukce probíhaly v osmdesátých letech 20. století, opraveny byly i kašny. 
Velký podíl na úpravě Trojské kotliny i zahrad má architekt Otakar Kuča. Nově byla založena zahrada, nově bylo řešeno nádvoří a štěpnice s labyrintem. 
Zahrada při paláci vyniká schodištěm s balustrádou a sochařskou výzdobou s tématikou řeckého bájesloví: boj titánů s Olympem. 
Plochu uprostřed mezi rameny schodiště v úrovni sklepů zdobí kašna se dvěma povalenými titány. Sochařskou výzdobu vytvořili Jiří a Pavel Hermannové, jejich signatury G.H. a P.H. jsou spojeny s letopočtem 1685.