Kašna poblíž bývalého skleníku

Zahrada Kinských, Smíchov, Praha 6

Kousek nad dřevěným kostelíkem sv. Michala, poblíž bývalého skleníku, se nachází stará pískovcová kašna. Je umístěna u opěrné zdi, která bývala zřejmě součástí zázemí skleníku. Ze zdi vyčnívá původní jednoduchá trubka, ze které vytékala voda do nádrže pod ní. Nádrž je obdélného tvaru se zaoblenými rohy, jednoduše profilovaná. Po stranách nádrže jsou dva pilíře, jejichž funkce mi zatím zůstává utajena. Kašna prošla spolu s celou zahradou rekonstrukcí a je již opět po dlouhé době funkční.

Z popisku historické fotografie Zikmunda Reacha z počátku 20. století (viz) se dozvídáme, že se kašna zcela původně nacházela kdesi ve smíchovském domě Píseckých, odkud byla přenesena někam do dolní části zahrady Kinských, odkud byla přenesena k dnes již bývalým skleníkům.