Kašna na terase švédského velvyslanectví

Úvoz 13, čp. 156, Hradčany, Praha 1

Dům "Na krásné vyhlídce" stojí na místě původního dvoupatrového klasicistního domu s hostincem a krámem. 25. května 1927 dostal JUDr. Josef Růžička souhlas k demolici starého domu a novostavbě podle plánů z projekční kanceláře T. Šaška, spolupodepsaných B. Hübschmannem, jehož podíl na výsledném díle byl dominantnější. Stavba začala v březnu 1928 a zkolaudována byla 4. listopadu 1929. Roku 1931 byly zřízeny dva balkony (nad východní terasou a v jižním podkroví) stavitelem Františkem Strnadem. Roku 1957 byl dům adaptován pro potřeby švédského velvyslanectví, které zde sídlí dodnes. 
Na jihovýchodně orientovaném nádvoří se nachází barokní kašna na půdorysu kvadrilobu, se soškou chlapce s rybou na středním kalichovitém sloupku. 

Umělecké památky Prahy, autor: Pavel Vlček a kolektiv, Akademia, r.2000