Kašna na nádvoří usedlosti Jenerálka

Nad Habrovkou 3, čp. 2308, Dejvice, Praha 6

Původní dvůr Jenerálka byl majetkem kláštera premonstrátů na Strahově a sloužil jako hospodářské centrum. Hospodářský dvůr pochází z konce 18. století, jeho dnešní podoba je výsledkem neobarokní přestavby, kdy mu byla dána podoba zámečku. Zámeček tvoří hlavní vila, na kterou po obou stranách navazují další budovy a vzniká tak nádvoří. V roce 1922 získal Jenerálku Podpůrný fond legionářů, který dal budovu přetvořit na domov pro invalidní legionáře. Bylo vytvořeno čtvrté křídlo, které tak kompletně nádvoří uzavřelo. Za 2. světové války zde byl domov pro sirotky, jejichž rodiče zemřeli nebo byli popraveni v koncentračních táborech, po válce zde měla sídlo firma Tesla. V současnosti byl objekt včetně přilehlé zahrady zrekonstruován a sídlí zde Mezinárodní baptistický teologický seminář. 
Kašna na nádvoří pochází z roku 1996 a je dílem architekta Alexandra Goetze. Na čtvercovém betonovém bazénu nalezneme desku s věnováním a kolem dokola anglicko-české citáty z evangelií. Uprostřed bazénu je kruhový sokl z kamene, na němž jsou položeny oblé valouny. Mezi nimi jsou vodotrysky. Ve středu soklu je kamenný kvádr se čtyřmi chrliči. Kašnu realizovala firma KTS - AME s.r.o. z Hradce Králové.