Kašna na Malostranském náměstí

Malostranské náměstí, Malá Strana, Praha 1

V dolní části Malostranského náměstí se za někdejším pomníkem Josefa Václava Radeckého z Radče  nacházela kamenná kašna. Tvořila ji čtvercová kamenná nádrž ohraničená patníky. Uprostřed nádrže se nacházela jednoduchá přepadová mísa s vodotryskem. Kašna zanikla v 80. letech 19. století. 

V současnosti se hovoří o případné výstavbě nové kašny/fontány na náměstí, vč. znovuobnovení Radeckého pomníku, který byl v roce 1919 zrušen.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)