Kašna na malém prostranství při jižním vstupu do Týnského chrámu

Celetná 7, čp. 600, Staré Město, Praha 1

Kašna je zde osazena od roku 1988, představuje ji stylizovaná románská hlavice z hudčické žuly, připomínka středověké románské cesty, která tudy vedla od Prašné brány. Dílo akad. sochaře Jana Bartoše a ing. Stanislava Hubičky. Spolu s nimi se na kašně podílel kameník Petr Krejčí. Voda vyvěrá z bronzového "bubláku", ovšem pramínek je tak mírný, že vlastně není ani možné se napít. Kolem je osmidílná kovová mříž, na kterou padá přepadová voda. Fontánka byla napojena na faru Týnského chrámu a pracuje v průtočném režimu, tj. voda přivedená vodovodní přípojkou odtéká z fontány do kanalizace. V současné době se o chod fontánky stará Technická správa komunikací Praha. Jan Bartoš je též autorem "tenisové" fontány na ostrově Štvanice (viz.)