Kašna na dvoře domu

Navrátilova 15, čp. 1442, Nové Město, Praha 1

Novoměstská chlapecká obecná škola byla vystavěna, jak uvádějí "Umělecké památky Prahy (1998)", po roce 1860 neznámým autorem. 
V těchto místech bývaly hospodářské budovy, novoměstský obecní dvůr a zahrady. Od založení Nového Města (1348) se v těchto místech i okolních ulicích usazovali řezníci. 
Na východní straně dvora se nachází mohutná obdélná nádrž kašny s letopočtem 1614. Kašna patřila původně snad k čp. 686/II ve Školské ulici. Tento dům také mívali novoměstští řezníci. Tradice zůstává zachována, v domě má sídlo střední průmyslová škola technologie masa.