Drobná kašna ve dvoře Černínského paláce

Sněmovní 174/7, Praha 1 - Malá Strana

Dvoupatrový palác se čtyřmi křídly je původně gotický dům, který byl po požáru v roce 1541 přestavěn renesančně. V roce 1628 ho koupil hrabě Heřman Černín z Chudenic. V letech 1712-1713 byl dům výrazně upraven, přestavbu ve stylu vrcholného baroka provedl František Maxmilián Kaňka a je zvenku patrná na fasádě domu. V roce 1739 Černínové palác prodali císařskému radovi Janu Petrovi Nellemu. Dnes jsou v paláci byty a kanceláře. Kancelář tu má mj. Honorární konzulát Monackého knížectví a je zde také sídlo Liberárně ekologické strany.

Ve dvoře paláce se mimo jiné nachází i drobná kamenná kašna. Tvoří jí mísa mušlovitého tvaru, nad níž je umístěn chrlič ve tvaru lví hlavy. Vedle kašny je i tlačítko pro spuštění vody, které je ovšem nefunkční.

V místech kašny, tzn. v rohu dvora se dříve nacházela přízední kamenná studna s rumpálem krytým v kovové mříži. Na mříži byl usazen kovový pavouk.