Kaskádovitá fontána v zahradě Černínského paláce

Loretánské nám. 5, čp. 101, Hradčany, Praha 1

Druhá, menší fontáná v zahradě, je stejně jako ta horní umístěna v ose zahradního průčelí. Tvoří ji dva přepadové bazény nepravidelných tvarů, vytvořené z mramoru. Z horní nádrže voda přepadá přes jemný "hřeben" do spodní. Až na dvě drobné lasturovité prvky je fontána zcela bez ozdob.