Kaskádová fontána ve dvoře domu

Karmelitská 16, čp. 380, Malá Strana, Praha 1

Zástavba vznikala v těchto místech na zahradách řádu johanitů, někdy ve druhé polovině 14.století. V roce 1594 vlastnil objekt František Muskon, po němž byl nazýván též Velký Muskonský palác. Od roku 1834 jej měl v držení rod Harbuval-Chamaré. Rozsáhlou renovací prošel dům v roce 1934, přičemž zůstal zachován rozlehlý obdélný dvůr. 
Vysoká ohradní zeď, která dvůr odděluje od vedlejšího pozemku, vznikla někdy v roce 1800. Je v několika místech oživena mělkými nikami s konchou a ve střední části pak fontánou. Betonová neprofilovaná nádrž z pozdější doby, doplňuje klasicistní dvouetážovou kaskádovou fontánu. Je zdobena kanelovanými dříky s dvojicí mušlí a završuje ji lví hlava sloužící jako chrlič. 
V roce 2016 byla kašna společně se dvorem opravena a znovu zprovozněna.
(za umožnění fotografování děkuji panu Ing. Kadlečíkovi)