Fontány před kaplí v Karlíně

Pernerova, Karlín, Praha 8

V roce 1753 byl na úpatí Vítkova v rozsáhlém areálu ústřední Invalidovny založen vojenský hřbitov s nevelkou čtvercovou kaplí s okrouhlým presbytářem, situovanou přibližně uprostřed jižní hřbitovní zdi. Zdobné průčelí bylo zakončeno segmentovým štítem a svým členěním odpovídá přelomu pozdního baroka a raného klasicismu. Celá kaple vrcholí střešní vížkou čtvercového půdorysu se zkosenými nárožími a nízkou bání. Její interiér byl vyzdoben freskovou malbou, představující české patrony a korunování Panny Marie.

Na konci 19. století byl hřbitov zrušen, zachována zůstala pouze kaple. Ta byla postupně obestavěna novým továrním areálem. V průběhu 20. století byly ke kapli přistavěny přístřešky a silo, v kapli byla instalována regulační stanice a dieselagregát! Po zrušení průmyslového provozu v 90.letech 20. století kaple nadále chátrala, i přesto, že nový majitel Real Estate Karlín Group v roce 2001 slíbil že kapli zrekonstruuje a kolem vytvoří malý park. Další škodu zanechaly na kapli povodně v roce 2002, kdy byla stavba pod vodou až téměř po střechu. Ani poté se nic nedělo a až na upozornění místních obyvatel v roce 2003 se ledy hnuly a v roce 2004 se kaple dočkala kompletní rekonstrukce.

Ovšem na slíbený parčík před kaplí si místní obyvatelé museli počkat dlouhých 14 let. Teprve na přelomu let 2017-18 v souvislosti se sousední výstavbou kancelářské budovy Butterfly, byl konečně upraven i celý prostor před kaplí. Jeho součástí jsou i tři fontány umístěny v ose vstupu do kaple. 


https://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/karlinkaple.htm