Jezírko ve Vojanových sadech

U Lužického semináře, Malá Strana, Praha 1

Nedaleko od vstupu do zahrady se nachází malé jezírko s vybetonovaným dnem v jehož středu je skalka s vodotryskem. Od pěší komunikace jej odděluje nízký dřevěný plůtek. 
Jako zajímavost bych uvedl fakt, že v roce 2000 byla v tomto jezírku instalována skupina laminátových plastik sochaře Kurta Gebauera s názvem "Český rybník" 
(viz. poslední fotografie, použitá z https://www.kurtgebauer.cz/galerie/vojanovy01.htm )