Jezírko v zámeckém parku

Cukrovarská 23, čp. 1, Čakovice, Praha 19

V letech 2000-2002 probíhala rozsáhlá rekonstrukce a rehabilitace zámeckého parku v Čakovicích. V jejím rámci byla nově využita východní část parku, dosud využívaná jako malé soukromé zahrádky. Vznikla zde rovná cesta v ose dlouhého protáhlého pozemku, lemovaná po obou stranách stromořadím. Jižní konec podélné osy je zakončen velkou kruhovou kompozicí s růžovými záhony a mělkým kruhovým bazénem s vodními rostlinami uprostřed. 
Autorem projektu rehabilitace parku i nově upravené východní plochy je Ing. Samuel Burian z firmy Löw & spol., s.r.o.