Jezírko s lachtanem

Zahrada Kinských, Smíchov, Praha 5

V horní části zahrady, kousek nad dřevěným kostelem sv. Michala, se nachází jezírko s plastikou lachtana. Toto jezírko bylo vytvořeno, stejně jako spodní se sochou Herkula, v letech 1829-31. Bronzový lachtan je dílo Jana Laudy z roku 1936, do jezírka byl však umístěn až v roce 1953. Jezírko bylo v nedávné době zrekonstruováno a vyčištěno, okolí osázeno keři a byly instalovány nové lavičky.