Jezírko na Staré návsi

Stará náves, Letňany, Praha 18

Současný park, který nese název Stará náves, stojí na místě skutečného původního centra obce Letňany. V průběhu 20. století, zejména v souvislosti s rozvojem leteckého průmyslu a výstavbou nedaleké letecké továrny, ztratila obec svůj venkovský charakter. Postupem času zanikla prakticky veškerá původní zástavba obce. V 90. letech se sem přiblížilo i panelové sídliště. Bývalou náves tak dnes připomíná pouze její název a klasicistní kaple sv. Kříže. 

V parku se nachází jezírko trojúhelníkového půdorysu, osazené třemi žulovými kameny, ze kterých v horní části tryská voda.