Interiérová Lví kašna v přízemí Jižního křídla

Hrad I. nádvoří, čp. 1, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1

Žulová "Lví kašna" se nachází v přízemí Jižního křídla Hradu, při vstupu z Rajské zahrady. Byla vytvořena podle návrhu architekta Josipa Plečnika a umístěna sem v roce 1923, při úpravách bytu TGM a jeho propojení s Jižními zahradami. Pod původem starší barokní pískovcovou lví hlavou, která slouží jako chrlič, je nápis SEMPER (latinsky "vždy") vytesaný do mšenského pískovce. Lze ho také chápat jako poctu německému architektu Gottfriedu Semperovi. Pod chrličem je nová mísa na profilované noze z narezavěle žluté středně zrnité žuly (podle literatury "německo-brodské"), do které teče voda z chliče. Vpředu na míse je vytesán datum 1923. 

(Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech. Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996)