Interiérová fontánka v budově Ministerstva zemědělství ČR

Těšnov 17, čp. 65, Nové Město, Praha 1

Čtyřpatrová novoklasicistní budova ministerstva zemědělství byla vystavěna na bývalém Petrském nábřeží, spolu se sousedním ministerstvem železnic (dnešní min. dopravy). V roce 1922 byla vypsána soutěž na vhodné umístění budovy, z které vítězně vyšel architekt František Roith. Základní kámen byl položen 18. 5. 1928, slavnost zahájil ministr veřejných prací Němec Franz Spina, projev přednesl i ministr zemědělství Otakar Srdínko. Samotná stavba probíhala od 1. září 1928 do března 1932, kdy proběhla kolaudace. 
Monumentální dvacetidevítiosé hlavní průčelí, oživuje lehce předstupující pětiosý vstup se čtyřmi ženskými figurami - alegorickými plastikami symbolizujícími zemědělské práce od J. Brůhy a K. Štipla. Hmotnost průčelí zdůrazňuje monotónní kamenný obklad s masivními římsami, lehce oživený jen v parapetech. Na hlavní vstup do budovy navazuje, vyvýšena širokými stupni několika schodů, ústřední hala s pilíři obloženými leštěným kamenem. Halu pak osvětlují veliká okna s motivy zemědělské práce, z bílého skla, zasazeného do kovových pásků. Kamenná dlažba, obklady stěn a pilířů, kamenné sloupky zábradlí jsou laděny v hnědých a šedých tónech. Vnitřní mobiliář je doplněn množstvím originálních obrazů. 
Součástí vnitřní výzdoby je i drobná interiérová fontánka, umístěná v prvním patře v levém traktu budovy, vedle kanceláře státního tajmeníka. Tvoří ji přízední obdélný bazén obložený světlým mramorem. Voda stříká z drobných trysek umístěných na vysokém soklu u stěny. Zadní stěna je obložena červeným žíhaným mramorem. Podle dostupných informací je fontána původní. Zhruba v roce 2004 byla zrekonstruována a nyní je opět funkční. 
(Za umožnění fotografování a poskytnutí informací děkuji odboru komunikace, konkrétně panu Ing. Liboru Vackovi a paní Jiřině Roudnické)