Interiérová fontána ve vstupním foyer modlitebny Sboru CASD

Peroutkova 2482/57, Smíchov, Praha 5

Na východě od Malvazinského (Smíchovského) hřbitova stojí moderní budova modlitebny Sboru Církve adventistů sedmého dne. Podle projektu architekta Václava Třísky byla postavena v letech 1982-1985. V budově, která má půdorys čtverce s členitým severovýchodním nárožím, se nachází i umělecké dílo, resp. vodní prvek. Na čelní stěně vstupního foyer (která je obložena pískovcovými dlaždicemi), přímo před vstupními dveřmi, se nachází nástěnná fontána. 

Celkem deset kovových misek nad sebou tvoří kaskádu, která končí v tepaných rozevřených rukou. Odtud voda stékala do malé pískovcové kašny s oválným nerezovým bazénkem, která je však dnes zasypaná kamínky a osazená rostlinami. Kovové misky ještě zdobí skleněné hrubě tvarované útvary - hroudy. Ty vznikly ze sklářského odpadu vyhaslé sklářské hutě na Karlovarsku, kde byl odpad z pecí vysekán a následně dopraven na stavbu. Útvary byly pak ještě dopracovány do potřebné velikosti a tvaru. Samotná fontána má představovat, že každý život a každý jednotlivý den spočívá v rukou boha projevujícího nekonečný zájem o člověka. Proud vody znázorňuje běh lidského života a skleněné útvary různá životní zastavení a překážky, z čehož vyplývá, že i přes různá trápení a strasti stejně vše skončí v rukou boha. 

Vedle fontány je ještě plastický nápis "V rukou tvých jsou dnové moji" a skleněný briliant s nápisem "Bible svatá", z něhož ve stěně vede několik linek, znázorňující paprsky slunce. Přes celou stěnu vedou ještě dvě horizontální a dvě vertikální linky, které tvoří dvojitý kříž. 

Autorem této výtvarné stěny je arch. Václav Tříska. V dnešní době je fontána bohužel nefunkční.