Interiérová fontána v úřadovně VZP - zrušeno

Orlická 4, čp. 2020, Vinohrady, Praha 3

Hotel Flora byl postaven dle návrhu architekta Aloise Krofty ve dvou etapách v letech 1926 a 1932. Monumentálně koncipovaná stavba, s výrazným architektonickým členěním, z části využívající motivů rondkubismu i klasických architektonických prvků, je významnou ukázkou meziválečné výstavby reprezentativní budovy moderního pojetí, ale také okázalého vzhledu. V interiéru objektu byl i jeden z největších tehdejších kinosálů v Praze s kapacitou 600 diváků. 
Po roce 1948 byl hotel znárodněn a téměř šedesát let sloužila budova svému účelu bez výraznějších stavebních úprav. V roce 1996 byl objekt předán restituentům a až do roku 1999 výrazně chátral, nesloužil svému účelu a stal se cílem vykradačů, bezdomovců a squatterů. Zlom nastal až v době, kdy byl objekt nabídnut Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, která shodou okolností již delší dobu hledala vhodné místo pro administrativní budovu. Pojišťovna budovu zakoupila a nechala ji kompletně zrekonstruovat za dohledu MČ Prahy 3 a památkářů. 
Ve volně přístupné úřadovně, která byla zřízena v prostorách bývalého kinosálu, se našlo místo i pro fontánu. Je tvořena kruhovým žulovým mělkým bazénem s přepadem. Voda vyvěrá uprostřed na dně bazénu a přepadá do malého žlábku s odtokem. V nádrži jsou umístěny vodní rostliny a rybky. 

Fontána se již v hale nenachází.