Dvě interiérové fontány v budově bývalé Komerční banky - zrušeno

Národní 31, čp. 362, Nové Město, Praha 1

Výtvarník Zdeněk Lhotský s architektonickým ateliérem ABV navrhli pro interiér tehdejší Komerční banku tři výtvarná díla, včetně dvou vodních prvků. První, prostupující tři podlaží měl tvar sloupu, nahoře zakončeným zlatou hlavicí a dole umístěným v malém čtvercovém bazénku. Voda vytékala z trysek těsně pod hlavicí a stékala po sloupu do bazénku. Sloup byl také nasvícen barevnými světly. Druhou fontánou, byla šedá kamenná reliéfní stěna v hale u schodiště. Voda vytékala z malého černého trojúhelníku a stékala po šedém vroubkovaném pásu do odtokového žlábku. Fontány realizovalo kamenictví Fojt, technologie pak firma Aquafont Ing. Karla Jičínského. Fontány byly realizovány v roce 1994.

Kolem roku 2012 proběhla radikální rekonstrukce celého prostoru pro potřeby obchodu s módním oblečením Pietro Filipi, při které fontány, včetně celého interiéru padly za své.

(Za fotografie reliéfní stěny děkuji Zdeňkovi Lhotskému, za fotografie celkového pohledu do haly děkuji ing. arch. Petrovi Bendovi)