Interiérová fontána v budově bývalé Komerční banky - zrušeno

Národní 31, čp. 362, Nové Město, Praha 1

Výtvarník Zdeněk Lhotský navrhl pro interiér tehdejší Komerční banky fontánu, prostupující tři podlaží. Fontána má tvar sloupu, nahoře zakončeným zlacenou hlavicí a dole umístěným v malém čtvercovém bazénku. Voda vytékala z trysek těsně pod hlavicí a stékala po sloupu do bazénku. Sloup byl nasvícen barevnými světly. Fontána byla instalována v roce 1994. V současnosti v budově sídlí obchod s módním oblečením Pietro Filipi. Z původní výzdoby banky zůstala právě zmíněná fontána, bohužel se již neprovozuje. 
Rok 2012 - Interiéry obchodu prošly radikální rekonstrukcí, při které byla fontána zcela odstraněna.