Interiérová fontána v hale služeb Národní knihovny v areálu Klementina

Křížovnické nám. 4, čp. 1040, Staré Město, Praha 1

Další fontánka se nachází v hale služeb Národní knihovny. Je vytvořena z bílého lehce světlešedě šmouhovaného kararského mramoru. Kruhová mísa je usazena na kruhovém sloupu a je začleněna do vstupní vyvýšené podesty mezi schodišti. Tato fontánka byla také v roce 2005 opravena a nyní je v provozu.

Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996