Fontány v hlavní budově České televize

Na Hřebenech II 4, čp. 1132, Podolí, Praha 4

V 60. letech byla zahájena výstavba nového komplexu budov na Kavčích horách pro tehdejší Československou televizi. V roce 1970 byly dokončeny první etapy výstavby a předány první provozy, další výstavby pokračovaly až do konce 70. let. Za hlavní vrátnicí bylo vytvořeno atrium, které oživuje několik vodních prvků. Hlavní dominantu tvoří velký nepravidelný bazén v jedné části přemostěný. Voda vytéká z žulového chrliče na kterém je umístěna bílá plastika dívky s názvem "Opuštěná". Ta pochází z roku 1980 a je od sochaře Břetislava Bendy. V zadní části bazénu byl dodatečně umístěn vodotrysk kvůli lepší cirkulaci vody. 
Druhý vodní prvek tvoří menší kruhový bazén, obložený žulovými deskami, s vodotryskem uprostřed. Okolí je upraveno jako posezení, je zde také umístěna socha chlapce s tamburínou, která sem byla přemístěna z interiérů.