Fontány pod schodišti v Právnické fakultě UK

nám. Curieových 7, čp. 901, Staré Město, Praha 1

Budovu současné Právnické fakulty Univerzity Karlovy navhrl architekt Jan Kotěra. Než se však začlo s přípravami, Kotěra zemřel. Projekt a celou stavbu přesně dle Kotěrových návrhů dokončil jeho žák Ladislav Machoň. Monumentální novoklasicistní budova byla stavěna v letech 1926-31. Konstrukce budovy je vytvořena převážně z cihel, má betonové sloupy a pilíře. Průčelní fasáda, která je obrácena na náměstí Curieových, je třípatrová, vystupuje z ní rizalit, který je v první patře lemován terasou. Rizalit je završen trojúhelníkovým tympanonem, v jehož středu je zasazen československý znak, pod ním je napsáno Universita Karlova a v dolní části dva alegorické pískovcové reliéfy postav muže a ženy od sochaře Bedřicha Stefana z roku 1931. 
Uprostřed budovy je po celé výši hlavní aula a do průčelí je obrácen promoční sál s mozaikou od Maxe Švabinského. Vestibul je dlážděn a obložen žulou a mramorem. 
Když vystoupáte ve vestibulu do prvního patra, naleznete zde dvě symetricky umístěné fontány pod schodišti. Jsou vyrobeny z tmavě zelenavého hadce (patrně z Mnichova u Teplé), osazeny jsou na nízkých podestách z hudčické žuly. Mají tvar jednoduché mísy umístěné na sloupu. Uprostřed je kovový vodotrysk. 

Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996