Fontány na nádvoří Černínského paláce

Loretánské nám. 5, čp. 101, Hradčany, Praha 1

Při úpravách paláce v první polovině 20.století, které prováděl architekt Pavel Janák, byly do hlavního nádvoří instalovány dvě fontány s vodotrysky. Jsou umístěny v ose průhledu do zahrady. Tvoří je totožné mělké kamenné mísy, usazené na čtvercových soklech. Uprostřed každé mísy je vodotrysk a tři podvodní reflektory.