Fontánová plastika na Jezdeckém nádvoří OC Palladium

Na Poříčí 3a, Nové Město, Praha 1

Obchodní centrum Palladium bylo pro veřejnost otevřeno 25. října 2007 po dvouleté rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Pro malé nádvoří sousedící s budovami u kostela sv. Josefa, které ústí do ulice Na Poříčí, vytvořil Pavel Roučka fontánovou plastiku. Její vzhled je inspirován režným kamenným zdivem přilehlé zdi ze 17. století a koňskými žlaby z 19. století. Vznikla tak zajímavá vodní kaskáda, doplněná ještě moderní plechovou deskou, po které voda stéká do kanalizační mřížky. Na sousední zrekonstruované zdi výtvarník vytvořil bas-relief s motivem hlavy koně. 
(https://www.palladiumpraha.cz)