Fontánka v restauraci Lví dvůr

U Prašného mostu 6, čp. 51, Hradčany, Praha 1

Renesanční budova z let 1581-83, postavená Ulrico Avortalisem na místě původního dřevěného dvora. Byly zde chovány šelmy, kromě lvů i levharti a tygr. Od konce 17. století začal chov zvířat ve Lvím dvoře upadat, v roce 1740 byl odvezen poslední medvěd. Koncem 18. století zde zahradník Adam Utz zřídil krčmu. 
V letech 1967-72 byl objekt adaptován na restauraci se zahrádkou uvnitř dvora. 
Po roce 1989 byl objekt ve velmi špatném technickém stavu a proto byl zahrnut do programu obnovy o otevírání Pražského hradu. Z architektonických návrhů byl vybrán projekt ateliéru ing. arch. Josefa Pleskota. Rekonstrukce probíhala v letech 1993-96. Poté zde byla otevřena restaurace Arcimboldo a kavárna Cattedrala. 
Současný vzhled Lvího dvora je výsledkem rekonstrukce, kterou prováděla společnost Pražští labužníci, pod vedením ing. arch. Jana Špačka v roce 1999. 
Uprostřed dvora, kde se provozuje zahrádka restaurace, se našlo místo i na malou fontánku. Je částečně zapuštěná pod úroveň okolního pódia. Tvoří ji kruhová mělká žulová mísa s jednoduchou tryskou uprostřed.