Fontánka v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově

Čajkovského 12a, čp. 12, Žižkov, Praha 3

Malý kostelík sv. Kříže, pochází z let 1717-20 a stojí na bývalém morovém hřbitově, v těsné blízkosti židovského hřbitova. V době svého vzniku zde ještě obec Žižkov nestála. Kostelík nechal vystavět novoměstský primas Jan František Krusius z Krausenberku. Při kostele vznikla i poustevna pro poustevníka, který žil z almužen a zároveň se staral o kostel a zvonil při bohoslužbách a slavnostech. V roce 1782 bylo poustevnictví v Čechách zrušeno, poustevník odešel a fara byla později od kostelíka přeložena k olšanskému kostelu sv. Rocha. V roce 1842 byl kostelík sv. Kříže uzavřen a pro neutěšený stav i zrušen. Celá desetiletí chátral a několikrát bylo uvažováno o jeho asanaci. 
Naštěstí žižkovská obec vzácnou barokní stavbu ušetřila před zbouráním a našla pro ni nové využití. Stalo se tak až v 70. letech 20. století. Rekonstrukce a nová moderní přístavba podle návrhu arch. Jaroslava Korečka trvala od roku 1977 celých 7 let. Interiér bývalého kostela byl přeměněn na koncertní síň pro 120 návštěvníků. A tak se do dnešní doby kostelík dochoval, i když v poněkud zvláštní lokalitě. Nachází se totiž uprostřed bloku činžovních domů - v atriu - odtud i název současného kulturního zařízení. 
Uprostřed nádvoří moderní přístavby, kde se v současnosti nachází malá kavárna se zahrádkou, byla instalována také fontána od autorů Jindry Vikové a Petra Orieška. Tvoří ji jednoduchý sokl, na něm je umístěna mušle, ze které vyvěrá vodotrysk. 
Fontánu, kavárnu, stejně jako celé Atrium na Žižkově, můžete navštívit vždy v sezóně, při konání různých koncertů a výstav. Odkaz na stránky Atria jsou www.atriumzizkov.cz 

(děkuji vedení Atria na Žižkově za umožnění fotografování v objektu)