Kovová fontánka ve vstupní hale býv. Domu čs. dětí - zrušeno

Jiřská 6, čp. 7, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1 

V 60. letech 20. století proběhla přestavba a rekonstrukce Nejvyššího purkrabství podle návrhu architekta Josefa Hlavatého, při které byla část původních budov adaptována pro Dům československých dětí. Jeho součástí byla i moderní prosklená přístavba se čtvercovým atriem. Kromě keramické fontány v atriu byl v moderním objektu umístěn ještě jeden vodní prvek. Ve vstupní hale byla umístěna tombaková fontánka od Jiřího Lasovského. Na nízkém čtvercovém podstavci stála na tenké mírně kuželové noze kruhová mísa. Uprostřed ní byla umístěna drobná bronzová socha "Snění" od Jaroslava Vacka. Fontánka byla v blíže neurčenou dobu odstraněna. V průběhu roku 2014 byla betonová přístavba zbourána a celé nově vzniklé prostranství zůstalo nezastavěné. 

Na první fotografii je fontánka v dnešní době a na druhé je pak model. Vlastníte-li ve svém archivu fotografii fontánky ještě v Domě čs. dětí, dejte nám prosím vědět.

(fotografie: www.solcuvstatek.cz a www.pragueauctions.com)