Fontánka poblíž zastávky Vlastina

roh ulic Vlastina a U Silnice, Liboc, Praha 6

Fontánka v těchto místech vznikla jako součást výstavby bytových jednotek pro někdejší Ministerstvo školství ČSR. Navrhl ji Ing. arch. Daniel Špička, na realizaci s ním spolupracoval Radek Nepraš - památkář z Valtic. Ten s pomocí štukatérů fontánku vyrobil z umělého kamene. Instalována byla na své místo v roce 1975. Fungovala jako tzv. mlžící fontána, kdy tenký proud vody narážel do misky a vytvářel tak vodní vějíř. Z toho důvodu ani neměla odvodnění a voda odtékala do okolní zeleně. 
Fontánu tvoří čtvercová základna rozdělená na 5x5 polí, z nichž některá jsou konkávní a některá konvexní. Ze dvou středních polí vyrůstá těleso fontány, které tvoří hranol s kruhovým výkrojem na jedné straně. Na dně výkroje je pozůstatek po původní trysce. 
Podle současného stavu se dá usuzovat, že fontána již dlouhou dobu nefunguje, zřejmě od té doby, co byl poškozen přívod vody. Také okolní zeleň se od doby instalace značně rozrostla a tak v současnosti fontánku téměř zakrývá. Svým způsobem ale vytvořila zajímavé romantické zátiší. 
(za informace děkuji Ing. arch. Danielu Špičkovi)