Mramorová fontánka před domem U Turkovy hlavy 

Sněmovní 164/8, Praha 1 - Malá Strana

Měšťanský dům barokního původu na nepravidelném lichoběžném půdoryse s dochovanými částmi gotických sklepů. Objekt prošel několika těžkými požáry. Podoba jeho dnešní dispozice pochází víceméně z konce 17. stol. Další úpravy proběhly v 19. stol., kdy byla okna sdružena do trojic a mezi ně vloženy toskánské pilastry vysokého řádu. Roku 1903 byl objekt secesně upraven dle návrhu Josefa Fanty. Výraznými prvky této úpravy jsou nový portál se segmentovým záklenkem a v něm vsazenými pravoúhlými vraty, balkon na krakorcích v prvním patře s dekorativní mříží a především hlavní vnitřní schodiště.

V zákoutí pod ulicí se na zdi nachází mramorová fontánka. Na noze ze dvou zapletených ryb stojí mísa ve tvaru mušle. Nad mísou, ve štítu je chrlič ve tvaru rybí hlavy. Štít fontánky je ohraničen rybami a vrcholí erbem. Fontánka je ještě doplněna barokní lucernou.

zdroj:

https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-turkovy-hlavy-15622841