Fontána ve dvoře spořitelny Wüstenrot

Janáčkovo nábř. 41, čp. 477, Smíchov, Praha 5

Moderní fontána je umístěna v uzavřeném vnitrobloku pod vstupním schodištěm. Hlavní nádrž má nepravidelný tvar. V zadní části je malý chrlič, v přední je vytvořen přepad, kterým voda vytéká do spodní mělké nádrže. Ta je tvořena dvěma výsečemi v půlkruhové obrubě. Dno obou nádrží, stejně jako okolní dvě výseče jsou vyloženy oblými kameny. Celý prvek je vyroben z černé leštěné žuly. 
Fontána funguje v recirkulačním režimu a provoz se spouští v automaticky nastaveném čase. 
(děkuji paní Ing. Janě Benešové z firmy Wüstenrot za zajištění možnosti fotografování)