Fontána v zahradě usedlosti Hadovka

Evropská 10/64, Dejvice, Praha 6

Usedlost Hadovka (pův. Serpentka) byla postavena v roce 1661 na místě viničního lisu, který přiléhal k okolním vinicím. V roce 1853 byla usedlost přestavěna na neogotický letohrádek, podle projektu architekta Josefa Niklase. Po roce 1872 se majitelem Hadovky stala metropolitní kapitula, která zde zřídila letní sídlo svatovítských proboštů. Od roku 1948 byla rezidencí kanadského velvyslanectví v ČR. Dnes je ve vlastnictví skupiny PPF.

V zahradě usedlosti se nacházela fontána. Uprostřed kruhového zděného bazénu se nacházela umělá skalka s plastikou čápa a s vodotryskem. Fontána již neexistuje.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)