Fontána v zahradě Uměleckoprůmyslového muzea

17. listopadu 2, čp. 2, Josefov, Praha 1

Uměleckoprůmyslové muzeum bylo vybudováno podle plánů architekta Josefa Schulze a otevřeno veřejnosti 18. listopadu 1901. 
Fontána s vodotryskem v zahradě muzea je umístěna uprostřed kruhového pískovcového bazénu. Středový válcový dřík připomíná vázu. Hruškovitý tvar zdobí čtyři reliéfní pásy hvězd. Modelována byla jako originál v letech 1938-39. Je dílem sochařky Heleny Johnové, profesorky keramického ateliéru pražské Uměleckoprůmyslové školy. Do zahrady muzea byla umístěna při příležitosti výstavy "Za novou architekturu" roku 1940. V roce 2004 byla vyměněna keramická část fontány. Tvůrcem kopie je keramik Petr Lada. Poničený orginál je umístěn v depozitáři UPM. Při jedné z výstav v roce 1964 byla fontána dočasně osazena pískovcovou sochou od autora, který zde zrovna vystavoval.
Zahrada byla po rekonstrukci zpřístupněna samostatným vchodem z ulice Široká.
(historická fotografie: PLICKA, Karel. Žijeme v Praze. Praha: Orbis, 1964. Pragensie (Orbis)