Fontána v zahradě někdejšího Ředitelství státních drah

Bulhara (dříve Hybernská čp. 1564/46), Vinohrady, Praha 2

Na tehdejší křižovatce ulic Seifertova a Hooverova (dnes Wilsonova) stál rozsáhlý objekt tří spojených novorenesančních domů se zahradou, který byl sídlem Ředitelství státních drah. Budova byla zřejmě postavena v 90. letech 19. století. V roce 1945 budova vyhořela a musela být následně stržena. Proluka po budově byla využita až v roce 1978 při stavbě tramvajového podjezdu Severojižní magistrály a větrací šachty metra. 

V zahradě budovy se nacházela menší fontána. Uprostřed kruhového bazénku se nacházela plastika lišky s labutí a vodotrysk.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)