Fontána v zahradě Lobkovického paláce (velvyslanectví SRN)

Vlašská 19, čp. 347, Malá Strana, Praha 1

Palác, zvaný rovněž Přehořovských z Kvasejovic, si nechali na místě středověkého, renesančně přestavěného, domu postavit patrně v letech 1702 - 1704 Přehořovští z Kvasejovic. Stavbu podle projektu G. B. Alliprandiho provedl B. Scotti a v roce 1769 jej pozdně barokně upravil I. J. N. Palliardi, přičemž objekt zvýšil o patro. Postupně se majiteli stali mj. Liebštejnští z Kolowrat a Černínové z Chudenic, až jej získali v roce 1753 Lobkowiczové. V současné době zde sídlí velvyslanectví Spolkové republiky Německa. 
Dvoupatrový palác má obdélný půdorys s oválným risalitem a dvojicí krátkých křídel, směřujících do zahrady. Průčelí do ulice zdobí monumentální portál s korintskými sloupy, podpírajícími balkón, trojúhelný střešní štít a atika, doplněná střídavě vázami a sochami. Okna v přízemí kryjí mříže, v 1. patře nesou střídavě segmentové a trojúhelné římsy. Podstatným prvkem zahradního průčelí je oválný risalit se třemi vstupy, kde nad středním se nachází balkon. Součástí paláce je zahrada vybudovaná na poč. 18. století a změněná na anglický park v 90. letech téhož století. Od vlastního objektu ji odděluje plot , na jehož vstupních pilířích jsou umístěna sousoší Hádes unášející Persefonu a Hérakles v souboji s Antaiem. 
Většina místností interiéru je zaklenuta vrcholně barokní klenbou, mnohé mají původní štukovou výzdobu, provedenou T. Soldatim. Salu terrenu, umístěnou v oválném risalitu, opatřil nástropní malbou Pomíjivosti malíř J. J. Stevens ze Steinfelsu, který je autorem i dalších maleb. Kamenickou výzdobu paláce vytvořil F. della Torre. 
Před salou terrenou je umístěn bazén s fontánou. Uprostřed kruhové kamenné nádrže s vodními rostlinami je osazen kovový vodotrysk. 
Socha "Quo Vadis" od Davida Černého, byla do zahrady německého velvyslanectví natrvalo umístěna někdy po roce 1991. Původně laminátová socha byla po 10 letech odlita do bronzu a dál je tak součástí zahrady. 

Tiscali Pragensia https://pragensia.tiscali.cz