Fontána v zahradě domu

V Jirchářích 10, čp. 151, Nové Město, Praha 1

Jednopatrový měšťanský dům patřil od roku 1654 zemskému geometrovi Vilému Ludvíku Vilímovskému z Lichtenburku, v roce 1696 jej zakoupil mlynář Vít Pivoňka. V roce 1837 došlo k přestavbě objektu na klasicistní pavlačový dům se dvěma křídly do dvora. Tehdy byla patrně zřízena i kašna u zdi západního dvorního křídla, obdélná nádrž s reliéfní hlavou lva. Ta se do dnešní doby bohužel nedochovala. 
Částečnou náhradou může být novodobá fontána umístěná uprostřed zahrady. Tvoří ji betonový bazén nepravidelného tvaru, uvnitř vyložen břidlicovými úlomky. Uprostřed je pískovcový chrlič ve tvaru květu. 
Zajímavostí je novostavba prosklené konferenční místnosti, usazené nad vstupní průjezd, kterou projektoval ateliér ATX Architekti. Ten celý objekt rekonstruoval v letech 2005-2006. 
(Za umožnění fotografování děkuji p. Primasovi z firmy Olympus a p. Suchánkovi za spolupráci)