Fontána v zahradě domova pro seniory

Sněženková 8, čp. 2973, Záběhlice, Praha 10

Domov pro seniory na Zahradním Městě byl vybudován na počátku 70. let 20. století. V areálu zahrady byla původně vytvořena kovová fontána. Ta ovšem za téměř 20 let existence byla natolik poničena, že byla v roce 1982 zrušena. Bylo rozhodnuto, že bude vytvořena nová kamenná fontána. Ta vznikla roku 1984 v nákladu 35 000,- Kčs. Ve čtvercovém mělkém bazénu je umístěn betonový sokl, obložený žulovými kameny. Na vrcholu se nachází plastová tryska. Venkovní stěny bazénu jsou obloženy stejným materiálem jako sokl, vnitřní stěny pak keramickými dlaždicemi. 

Fotografie původní fontány pochází z knihy: VEBR, Jaroslav aj. Soudobá architektura ČSSR: [Fot. publikace]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1980. 205 s. Naše vlast.