Fontána v zahradě býv. Odkolkových mlýnů na Kampě

U Sovových mlýnů, Malá Strana, Praha 1

Tzv. Sovovy mlýny byly postaveny v roce 1589. Tehdejším mlynářem byl Václav Sova z Liboslavě. V 19. století došlo ke klasicistní a později novogotické přestavbě. Majitelem mlýnů byl v 19. století František Odkolek, po kterém jsou mlýny někdy nazývány. V současné době se v býv. mlýnech nachází muzeum. 

V zahradě mlýnů se nacházela fontána s vodotryskem. Tvořil ji kruhový bazén, uprostřed se zřejmě kovovým plastickým vodotryskem na čtvercovém nízkém mírně kónickém podstavci. Fontána v neznámou dobu zanikla.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)