Fontána v rezidenci primátora v budově Městské knihovny

Mariánské nám. 1, čp. 98, Staré Město, Praha 1

Budova Městské knihovny ve stylu art deco, stojí v místě, kterému se kdysi říkalo ryneček U Matky Boží Na louži nebo Mariánský plácek. Později asi padesát let náměstí primátora dr. Vacka, dnes opět Mariánské náměstí. Budova je dílem architekta Františka Roitha z let 1924-29 a nikoli náhodou vznikla právě v místě s knižní tradicí. Městskou knihovnu otevřela obec ještě v původní budově se stejným popisným číslem v roce 1891. Knižní fond tehdy představoval 1802 svazky. Na projektu nové knihovny se podílel i Jan Thon, literární historik a básník, její pozdější ředitel. Před ním místo ředitele zastával básník Antonín Sova, v letech 1898-1920. 
Budova je rovněž spojována s osobnostmi primátorů, kteří tady měli a stále mají reprezentační byt. V této rezidenci se nachází mimo jiné i fontána. Vchod do rezidence je v podloubí, několik kroků vpravo od hlavního vstupu do knihovny. V rezidenci trvale bydlel pouze jediný primátor JUDr. Karel Baxa, který vykonával funkci primátora v letech 1919-37. V současné době v bytě občas bydlí oficiální hosté hlavního města Prahy. 
Součástí rezidence je zimní zahrada, která spojuje recepční sál s jídelnou. Její stěny jsou obloženy bílým kararským mramorem, strop zdobí mozaikové pásy malíře a grafika Františka Kysely. Ten pro rezidenci vytvořil také tapiserii "Hold hlavnímu městu Praze". 
Fontána je vystavěna z cukrově bílého mramoru "Statuario", zadní stěna je jemně vertikálně profilovaná a je zdobená trojúhelníky misek, které jsou řazeny horizontálně. Voda po nich stéká postupně dolů a vytváří drobnou kaskádu. Původně v miskách byla vložena skleněná tyčinka, která pramen rozšiřovala. Vodu do kašny přivádí elektrické čerpadlo ze sousední přípravny, která se nachází za matovými okny, odkud je zimní zahrada nepřímo osvětlována. Sochy z bílého mramoru po stranách fontány jsou dílem Ladislava Beneše (1884-1956), který vytvořil dva alegorické ženské akty. Fontána je funkční a pečlivě udržovaná.