Fontána v rajském dvoře Jiřského kláštera

nám. U svatého Jiří 5, čp. 33, Pražský Hrad, Hradčany, Praha 1

Kostel i klášter vznikaly souběžně od 10. století, když kníže Vratislav založil někdy v roce 921 kostel zasvěcený sv. Jiří. Až v roce 973 došlo k založení pražského arcibiskupství. Významný podíl na budování kláštera i na založení biskupství měla sestra knížete Boleslava II. Mlada, která získala pří své diplomatické cestě do Říma souhlas od papeže. V čele prvního benediktinského ženského kláštera v Čechách pak sloužila celý svůj život. Klášter vznikal severně od kostela sv. Jiří nad strmým svahem potoka Brusnice podle ustálených pravidel středověkých klášterů. Nezbytnou součástí církevního areálu byl čtvercový rajský dvůr s křídly klauzury kolem a příslušnými objekty. Klášter byl zrušen císařským dekretem z 8. března 1782, poté tu byli dělostřelci, kasárna, útulek kněží. Už od 19. století však probíhaly soustavné opravy a pokračovaly téměř po celé 20. století. Klášter byl upraven pro sbírky Národní galerie, kostel slouží jako koncertní síň. 
Kašnu uprostřed rajského dvora zachycuje před Pacassiho přestavbou Hradu půdorys, který vznikl podle Stabilního katastru stavebního úřadu hl. m. Prahy v roce 1879. Dnešní fontánu v rajském dvoře Jiřského kláštera tvoří čtvercová základna s reliéfním povrchem, složená ze 119 kusů světelské žuly, se třemi bronzovými plastikami a šesti skupinami vodotrysků. Fontána vznikla podle návrhu Vladimíra Janouška. Asi jako jediná v celém areálu Pražského hradu není momentálně funkční. 

(na posledních dvou fotografiích je fontána vidět ještě v provozu)

(Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996)