Vodní nádrž s vodotrysky v proluce Myslbek - zrušeno

proluka mezi ulicemi Na Příkopě a Ovocný trh, dnes Na Příkopě 1096/19, Praha 1 - Staré Město

Po demolici budovy banky Union v roce 1926, v místě dnešního Myslbeku, vznikla stavební proluka. Od třicátých do padesátých let zde stál pavilon umělecké skupiny Myslbek, po kterém proluka získala svoje jméno, zbytek pozemku pak byl upraven jako park.

V parku se našlo místo i pro vodní prvek. Byla to velká obdélná vodní nádrž, která zaujímala skoro celou proluku. V nádrži byla soustava vodotrysků a bronzová plastika "Pelikáni" od autora Františka Vincence Vinglera. Vodní nádrž zanikla v 70. letech minulého století, kdy byla proluka využita pro stavební účely. Takhle proluka vydržela až do 90. let kdy byla proluka zastavěna komerční budovou Palác Myslbek.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Myslbek, fotografie: magazín Z Metropole,  web https://www.cernobilagalerie.cz/; www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/muzea_a_vystavy/takove_fotografie_neuvidite.html a PLICKA, Karel. Žijeme v Praze. Praha: Orbis, 1964. Pragensie (Orbis)