Fontána v parku Marie Terezie

U Prašného mostu, Milady Horákové, Hradčany, Praha 1

28. července 2016 byla slavnostně otevřena část parku, který vznikl nad bývalou stavební jámou tunelového komplexu Blanka poblíž Prašného mostu. Součástí parku, který byl celý zpřístupněn v roce 2017, je i fontána od firmy Fontány Kuneš. Soustava vodotrysků je zabudována v dlažbě a je tedy možné se mezi nimi procházet. Cyklus se spouští v krátkých intervalech. Autorem návrhu parku byl Ing. arch. Klement Valouch z firmy VHE a spol s.r.o. Park byl v roce 2018 přejmenován na Park Marie Terezie. 

zdroj: https://www.vhe.cz/node/192