Fontána v areálu bývalého podniku Laktos  (zrušeno)

Českobrodská 1174, Praha 9, Kyje

V letech 1974-80 probíhala na okraji Prahy výstavba nového mlékárenského areálu, tehdejšího národního podniku Laktos. Provoz mlékárny byl spuštěn v roce 1981 a jednalo se v tu dobu o nejmodernější a největší mlékárenský provoz v Evropě. 

Stejně jako u většiny podobných velkých staveb té doby, byla i zde část investic věnována na uměleckou výzdobu. Mezi výrazné umělecké prvky patřila fontána u hlavní administrativní budovy. Vytvořil ji podnik ArtCentrum Praha, autory byl Miloš Chadraba s kolektivem. Pro zajímavost uvádím, že dle archivních pramenů stálo vytvoření fontány vč. zemních prací a přípojek 1.167.438,-Kčs. 

Fontána byla bohužel odstraněna při rekonstrukci areálu na počátku 21.století.

Zdroj: "Žádost o dodatečné schválení uměleckých děl" z roku 1984