Fontána v krčském zámeckém parku (zrušeno)

V podzámčí 6, čp. 1, Krč, Praha 4

Zámek i park se nachází v úzkém pruhu mezi Jižní spojkou na jedné a železniční tratí na druhé straně. Novogotický krčský zámek vznikl přestavbou staršího klasicistního objektu v roce 1860. K zámku patří malý hospodářský dvůr a zahrada. V současné době se v zámku nachází hotel, který teď prochází rekonstrukcí. 
Za plotem zámecké zahrady začíná park, kterým protéká Kunratický potok a vytváří zde několik rybníčků. Nedaleko zámku, ukrytý mezi keři, se nachází pozůstatek původního okrasného bazénu. Nádrž je kruhová, vyzděná kameny a obruba je cementová. 
Nádrž fontány byla nakonec na přelomu let 2012/13 zrušena a na jejím místě se nachází posezení pro hosty hotelu.