Interiérová fontána v kolumbáriu Husova sboru

Dykova 51/1, Vinohrady, Praha 10

V letech 1931-1933 byla na rohu Dykovy ulice a ulice U Vodárny vystavěna moderní konstruktivistická budova modlitebny Husův sbor. Budovu vyprojektovali architekti Pavel Janák a Jiří Jakub. Skládá se ze tří provozních jednotek - modlitebna, věž a obytný dům. Ve sníženém přízemí modlitebny byl zřízen divadelní sál, který však příliš neprosperoval a tak byl v roce 1938 zrušen. V jeho prostorách bylo zřízeno kolumbárium, jehož vybudování se chopil arch. Jiří Jakub. Kvůli nedostatečné kapacitě bylo v roce 1947 přistavěno druhé patro kolumbária, jehož střecha tvoří terasu. Na stěně v kolumbáriu se nachází velkoplošná freska "Cesta ke světlu", znázorňující převoz očištěných duší přes moře zapomnění. Autorem fresky byl ak. mal. František Jakub, otec arch. Jiřího Jakuba. Uprostřed místnosti před freskou se rovněž nachází fontána. Tvoří ji kruhová bronzová mísa na široké noze, s kovovou koulí s vodotrysky uprostřed.